12/22/2015

Нові сторінки віртуального МО

Шановні колеги!
Відкриваю нові сторінки віртуального МО "ЛІДЕР".

  • Сторінка "Дайджест. Гаджети" за змістом це систематизація певних он-лайн матеріалів, веб-ресурсів, прикінцевим результатом якої є РЕКОМЕНДАЦІЇ для удосконалення роботи МО.
  • У кожному МО є педагоги, які виходять на вищий рівень кваліфікації, отримання педагогічних звань. Таким педагогам присвячується сторінка "Учитель-методист". Тут Ви маєте нагоду ознайомитися з нашими колегами, їхнім досвідом, формами впровадження, рецензіями.