Учитель-методист!

"4.6. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі...
5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти... Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів...
5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам


Данні про педагога 
Матеріали досвіду 
Впровадження 
Звання
Ідрісова Наталія Олександрівна
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Мелітополь
Бойченко Юрій Борисович
"Впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у процес фізичного виховання молодших школярів"
Десятерік Вікторія Альбертівна


Мостенська Ірина Володимирівна


Гиря Віталій Володимирович
Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

"Учитель-методист вищої кваліфікаційно категорії"
Березень, 2017
Федоріна Жанна Анатоліївна
Запорізький багаторофільний ліцей № 99

"Учитель-методист вищої кваліфікаційної категорії"
Березень, 2017
Лобко Лілія Миколаївна
Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27

"Учитель-методист вищої кваліфікаційної категорії"
Березень, 2018