Р(М)МО / Р(М)МЦ

Тема
ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» (2015 – 2020 рр.)
Прогнозований результат
Мета
Розробити, експериментально перевірити модель формування нового педагогічного мислення вчителів фізичної культури ЗНЗ.
Модель сучасної системи роботи Р(М)МЦ учителів фізичної культури ЗНЗ.
Перший етап - діагностичний. 
             На підставі систематизації результатів досліджень сучасних авторів виокремити показники та критерії визначення рівня сформованості нового педагогічного мислення керівників Р(М)МЦ.
 Аналітичні данні про рівень сформованості нового педагогічного мислення керівників Р(М)МЦ.
Відповідний діагностичний інструментарій.
             Визначити перспективні форми, методи роботи Р(М)МЦ у відповідності з державними вимогами до сучасної системи фізичного виховання дітей і підлітків у ЗНЗ.
Методичні рекомендації.
Шаблон для планування.

Звітуємося. Плануємо

Друзі! Прошу Вас заповнювати форму з метою оновлення данних про керівників Р(М)МЦ / Р(М)МО вчителів з фізичної культури. Дякую за вчасність. Також чекаю Ваші плани та фото.

Дикун Віталій Петрович
Дикун Віталій Петрович. Гуляйпільська міська територіальна громада. План роботи МО на 2019-2020 н.р. План роботи МО на 2018-2019 н.р. Тема "Формування нового педагогічного мислення фахівців освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура". Віртуальне МО - сторінка.
Деменков Андрій Іванович. Відділ освіти Більмацького району, Комиш-Зорянська селищна ОТГ. План роботи МО на 2018-2019 н.р. Тема "Створення умов безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу". Віртуальне МО не створено.
Жигула Олена Володимирівна
Жигула Олена Володимирівна. Відділ освіти виконавчого комітету Осипенківської сільської ради, Осипенківська ОТГ. План роботи МО на 2018-2019 н.р. Тема "Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як засіб формування успіщної компетентної особистості". Веб-ресурси відсутні.
Грушко Анна Миколаївна
Грушко Анна Миколаївна. Долинська сільська рада Запорізького району. Працюють без плану.  Тема "Використання творчих можливостей в інноваційній діяльності вчителів щодо формування в учнів знань та вміння використовувати їх для збереження і поліпшення свого здоров'я".


Керівники, район / осередок / персональний веб-ресурс / віртуальне МО / МЦ
Проблемна тема МО / МЦ
Плани роботи на рік
Шестопал Олена Анатоліївна
Відділ освіти Бердянської міської ради
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах реформування української школи
Жигула Олена Володимирівна
Відділ освіти Виконавчого комітету Осипенківської сільської ради
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО відстунє
Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як засіб формування успішної компетентної особистості"
Працюють без плану
2015-2016 н.р.
Яценко Емма Миколаївна
ВО Василівської РДА
Персональний ресурс відсутній
Віртуальний РЦМК "Таврія"
Формування інноваційного освітнього простору на уроках фізичної культури
Працюють без плану
2016-2017 н.р.
Великобілозерської РДА
Тему не визначено
Працюють без плану
Нестеренко Валентин Васильович
Відділ освіти Веселівської районної держадміністрації
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створено
Підвищення професійної компетентності вчителя в умовах реалізації основних ідей НУШ та включення в освітній процес інноваційних підходів до формування компетентностей здобувачів освіти
Працюють без плану
Удосконалення сучасного уроку фізичної культури засобами проектної діяльності
Лисенко Віта Олександрівна
Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної держадміністрації
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створено
Удосконалення методики викладання сучасних уроків фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій
2018-2019 н.р.
2015-2016 н.р.

Діяльнісний підхід у навчально-виховному процесі як складова моделі формування нового педагогічного мислення педагогів
Деменчук Юлія Ігорівна
ВО Олександрівської РДА
Персональний ресурс керівника 
Віртуальне МО
Стимулювання формування нового педагогічного мислення педагогів на основі відпрацювання змісту нових освітніх стандартів та досягнень сучасної педагогічної науки і практики
Працюють без плану
Іванова Оксана Володимирівна 
ТВО Заводського району м.Запоріжжя
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Матвіїшина Тетяна Дмитривна
Вознесенівський ТВО Запорізької міської ради
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Впровадження сучасних прогресивних технологій в навчання та виховання як один із засобів розвитку здоров'язбережувальних і здоров'яформувальних компетентностей учнів усіх ланок навчання
Тему не визначено
Працюють без плану
Зміцнення фізичного здоров'я молоді через запровадження здоров'язбережувальний технологій у освітій простір 
Зайцев Михайло Антонович
ТВО Комунарської РДА м.Запоріжжя
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Тему не визначено
Працюють без плану
Білан Олег Іванович
Відділ освіти, молоді та спорту Більмацької районної держадміністрації, Смирновська ОТГ
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створено
Урок - як основний інструмент розкриття професіоналізму творчого педагога.
Бажул Олена Євгенівна
ТВО Дніпровської РДА м.Запоріжжя
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Працюють без плану
Різні види планування на 2018/2019 н.р.
Тематика засідань на 2017-2018 рр.
Мартьянова Ірина Анатоліївна
Відділ освіти Мелітопольської районної держадміністрації
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Формування успішного освітнього середовища сільської школи шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури
Працюють без плану 2015-2016 н.р.
ВОМС Михайлівської РДА
Персонального ресурс відсутній
Віртуальне МО не створено
Тема не визначена
Працюють без плану
ВО Новомиколаївської РДА
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створено
Тема не визначена
Працюють без плану


Богіня Степан Іванович
Оріхівська територіальна громада
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО 
Забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі.
Ложкін Сергій
ВОМС Пологівської РДА
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО
Розвиток професійної компетентності як ключового компонента становлення педагога
ВО Приазовської РДА
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створено
Удосконалення уроку як результат методичного зростання вчителя та засіб розвитку творчості особистості вчителя та учня
Розвиток професійної компетентності вчителів як умова підвищення якості освіти та гармонійного розвитку учнів
Працюють без плану
Тема не визначена
Працюють без плану
Мешков Віталій Володимирович
ВО Токмацької РДА
Персональний ресурс керівника
Віртуальне МО не створено
Тема не визначена
Токмацької міськради
Тема не визначена
Працюють без плану
Круглова Світлана Олександрівна
ТВО Хортицької РДА м.Запоріжжя
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне  МО
Створення умов для розвитку інноваційного потенціалу вчителів фізичної культури в системі модернізації змісту та структури фізичного виховання учнів
Рижков Сергій
ВО Чернігівської РДА
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створене
Особливості використання ІКТ у процесі урочної та позаурочної форм фізичного виховання учнів різних вікових категорій
Дрозд Оксана Миколаївна
ТВО Шевченківської РДА м.Запоріжжя
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створене
Тема не визначена
Працюють без плану
Азаренков Андрій Миколайович
ВОМС Якимівської РДА
Персональний ресурс відсутній
Віртуальне МО не створене
Тема не визначена
Працюють без плану